Adatvédelmi tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) alapján

Az adatkezelő neve: Somorjai Martina egyéni vállalkozó szexológiai szakember

Képviseli: Somorjai Martina
Székhelye: 2840 Oroszlány, Táncsics út 24.
Levelezési címe: 1196 Budapest, Báthory utca 81.
Email elérhetősége: info@legyenjobbaszex.hu
Telefonos elérhetősége (nem rögzített vonal): +36308130414
WEB lapja: (vakok és gyengén látók részére nem akadálymentesített ) https://legyenjobbaszex.hu/
Adatvédelmi tisztviselőt a Somorjai Martina egyéni vállalkozó, vállalkozás, szexológiai szakember (továbbiakban Somorjai Martina Szexológiai szakember) nem alkalmaz

A honlap tárhelye: tárhely.eu

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1144 Bp. Ormánság utca 4. 10/241.
Cégjegyzékszám:01-09-909968
Adószám:14571332-2-42

Somorjai Martina Szexológiai szakember az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama pontban megjelölt személyes adatok körét kezeli

Profilalkotás: a Vállalkozás nem alkalmaz profilalkotásos adatkezelést

Somorjai Martina Szexológiai szakember honlapján sütiket alkalmaz

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén
küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések
kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:

– Analitika, követés cookie
– Webhelyen keresztüli követés
– Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Somorjai Martina Szexológiai szakember a honlapján személyes adatokat nem gyűjt.

I. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez, illetve jogszabály alapján szükséges. Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy az adatok megadása hiányában a Vállalkozás nem tudja az üzleti kapcsolatot vele a megkezdeni, vagy folytatni.

II. Az adatkezelésben érintett személyek köre, az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés kiterjed valamennyi partner / vevő / megbízó adataira (érintettek).

Somorjai Martina Szexológiai szakember kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat (adatok célhoz kötöttsége), hogy az érintettek részére a megbízási szerződésben meghatározott szolgáltatásokat, kifizetéseket nyújthassa.

Somorjai Martina Sszexológiai szakember a következő adatokat kezeli:

Adat fajtájaAdatkezelés célja, indokaAdatkezelés időtartama
magánszemély családi és utóneve, lakcíme, telefonszáma, email címe, skype címe (beleértve az arcképet is, ha nincs kitakarva)a kért konzultáció nyújtása, kapcsolattartásaz eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)
magánszemély egészségi állapotával, szexuális orientációjával kapcsolatos
különleges adat
az érintett vonatkozásában a kért konzultáció nyújtása, illetve anonim adatgyűjtés tudományos kutatáshoza kezelést követő 10 év
 rendezvényen az érdeklődők neve, email címe, telefonszámakapcsolatfelvétel a rendezvény kezdetétől az esemény
megtörténtét követő 3 hónap
 társasvállalkozót képviselő magánszemély neve, email címe, telefonszámaa szerződés létrehozása, kapcsolattartás keretszerződés esetén annak megszűnését, képviselet megszűnésekor vagy eseti megbízáskor annak teljesítését követő 3 hónap
 egyéni vállalkozó neve, székhelye, egyéni vállalkozói igazolvány száma, bankszámla száma, telefonszáma, email címe a szerződés létrehozása, kapcsolattartás keretszerződés esetén annak
megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)
a hírlevélre vagy online előadásra feliratkozottak és a fórumra regisztráltak és a kapcsolatfevételi űrlapot kitöltők neve, email címe, telefonszáma, a feliratkozás dátuma információ nyújtása, kapcsolattartás a feliratkozástól a visszavonásig,
illetve ha az adatpontosítás céljából kiküldött email aktív válasz nélkül marad, akkor az adatpontosító email kiküldésének dátumától számított 3 hónapig
 Facebook/Google +/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon önkéntesen regisztrált neve,
illetve a felhasználó nyilvános profilképe
 valamennyi érintett részére, aki
önkéntesen regisztrált a
Facebook/Google+/Twitter/Pinter
est/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a Vállalkozás weboldalát, információ nyújtása, kapcsolattartás
 az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi
oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az
adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 az igényt / panaszt benyújtó neve, lakcíme, azonosító igazolványainak
megnevezése és száma
 az igény / panasz elbírálása a válasz kiküldésétől számított 5 év

Az adatok megadása a Somorjai Martina Szexológiai szakember szerződésben foglalt szolgáltatása nyújtásának feltétele, megadásuk hiányában, illetve azok utólagos törlési kérelme esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe.

III. Az adatkezelők köre
Adatkezelésre jogosult személynek minősül Somorjai Martina egyéni vállalkozó, Szexológiai szakember.

A honlap tárhelye: tárhely.eu Emailcíme: gdpr@tarhely.eu

Tárhely.eu adatai:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1144 Bp. Ormánság utca 4. 10/241.
Cégjegyzékszám:01-09-909968
Adószám:14571332-2-42

IV. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

A Vállalkozás adattovábbítást nem végez (Hírlevél szolgáltatást tervez) A Somorjai Martina Szexológiai szakember adatfeldolgozót igénybe vesz – a számviteli feladatok ellátásához könyvelőt vesz igénybe.

V. Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogaik

Tájékoztatáshoz való jog: az érintett kérésére megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől, meddig használ).

Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – megjegyezzük, hogy az adatok pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát.

Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy
személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez.

Adataival kapcsolatos jogainak gyakorlását az érintett az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címen, e-mail címen, weboldalon – célszerűen azon a fórumon, amelyen keresztül az adatok jogszerűen az adatkezelőhöz kerültek.

Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza van, először javasoljuk az adatkezelőnél (azaz a Somorjai Martina Szexológiai szakembernél) megtenni. A panasz kivizsgálására és megválaszolására 25 naptári nap áll az adatkezelő rendelkezésére.

Amennyiben panaszát továbbra is fenntartja, bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

Jelen Tájékoztatót a Somorjai Martina Szexológiai szakember módosíthatja, a mindenkor aktuális tájékoztató
a Somorjai Martina Szexológiai szakembernél elérhető.
Budapest, 2018.05.24.

Somorjai Martina egyéni vállalkozó

pornófüggés kezelése

Előrendelhető!

Így kezeld a pornófüggőséget – útmutató szenvedélybetegeknek, párjaiknak és kamasz gyerekek szüleinek című könyvem.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát. Kérem, olvassa el az Adatvédelmi tájékoztató-t!

Bezárás